Cenník

Minimálny poplatok: 100 € / noc / jedna časť táboriska

Ubytovanie: 6 € / osoba / noc

10 kg plynová fľaša: cena sa odvíja od aktuálneho cenníka (cca 30 € vrátane dovozu)

Generátor elektriny: 10 € / deň

Benzín do generátora (E5 – 100 oktánový): cena sa odvíja od aktuálneho cenníka paliva

Chladnička: 5 € / deň

Pitná voda: zahrnutá v cene

Smeti: Vytriedený odpad odvezieme zdarma. Odvoz zmesového a nevytriedeného odpadu je spoplatnený sumou 5 € / 120 l vrece

Pre členov Slovenského skautingu so zaplateným členským na aktuálny rok je cena ubytovania 4 € / noc / osoba.

Návrat hore