Naše služby

Pitná voda

Vzhľadom na to, že voda na táborisku nie je vhodná na pitie, pitnú vodu dovážame v 20-30 litrových bandaskách. Frekvencia dovozu je na dohode podľa potrieb táborníkov.

Elektrická energia a spotrebiče

Elektrina sa na táborisku nenachádza. Záujemcom však môžeme poskytnúť za príslušný poplatok benzínový generátor a tiež chladničku. Je možné zabezpečiť aj benzín do generátora.

Odvoz odpadu

Pre táborníkov zabezpečujeme odvoz odpadu. Triedený odpad odvezieme zadarmo, komunálny a netriedený odpad odvezieme za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

Údržba, opravy a pomoc v nečakaných situáciach

Pokiaľ sa na táborisku niečo pokazí alebo táborníci potrebujú pomoc, sme k dispozícii a snažíme sa problémy vyriešiť v čo najkratšom čase.

Návrat hore